Zapytaj o wolny termin na WolnyTermin.pl
Zapytaj
o wolny termin
Zapytaj
o wolny termin


Ważne informacje

Kontakt z administratorem

Promotor Firm Marcin Gibert
ul. Prusa 9, 73-200 Choszczno
tel. +48 500 700 246
e-mail: oferta@pakietdlafirm.pl
www.pakietdlafirm.pl

Regulamin serwisu

1. Postanowienia ogólne
 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania ze strony internetowej www.wolnytermin.pl. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz Administratora strony www.wolnytermin.pl w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • 2. Administratorem strony www.wolnytermin.pl oraz danych osobowych użytkowników jest Promotor Firm Marcin Gibert, ul. Prusa 9, 73-200 Choszczno, NIP: 5941493061, REGON: 320287212.
 • 3.Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z zasobów strony internetowej www.wolnytermin.pl.
 • 4. Dostęp do strony www.wolnytermin.pl jest darmową możliwością korzystania z jego zasobów.
2. Prawo autorskie
 • 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach strony www.wolnytermin.pl podlegają ochronie praw autorskich, w szczególności w zakresie wykorzystanych tekstów i zdjęć.
 • 2. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach strony www.wolnytermin.pl oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści (tekstów i zdjęć) publikowanych przez siebie lub posiada zgodę ich autorów do publikacji na stronie www.wolnytermin.pl.
 • 3. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników oraz jednocześnie oferuje pełną współpracę w zakresie eliminowania treści łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Prawa i obowiązki użytkownika
 • 1. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
 • 2.Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich działań (technicznych i merytorycznych), które mogłyby zakłócić funkcjonowanie strony www.wolnytermin.pl, w szczególności dotyczy to spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych itp.
 • 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin.
4. Dane osobowe i ochrona prywatności
 • 1. Wraz z uzyskaniem statusu Użytkownika Zarejestrowanego, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez siebie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez stronę www.wolnytermin.pl
 • 2. Użytkownik Zarejestrowany zgadza się na publiczne emitowanie udostępnionych przez niego danych w ramach strony www.wolnytermin.pl
 • 3. Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 • 4. Administrator otoczy szczególną ochroną i nie będzie udostępniał danych osobowychpodmiotom trzecim bez wiedzy i zgody Użytkownika Zarejestrowanego.
 • 5. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora do celów własnych w okolicznościach uzasadnionych potrzebą wysłania Użytkownikowi powiadomień o istotnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem strony www.wolnytermin.pl.
 • 6. Strona www.wolnytermin.pl wykorzystuje pliki cookies, gromodzone w celu realizacji prawidłowego jej funkcjonowania.
5. Świadczenie usługi
 • 1. Strona internetowa www.wolnytermin.pl daje Użytkownikom darmowy dostęp do swoich zasobów.
 • 2. Użytkownicy w ramach strony www.wolnytermin.pl mają możliwość publikacji ogłoszeń dotyczących wolnych terminów na zabiegi kosmetyczne tj.:
  • dotyczących zapotrzebowania na zabiegi kosmetyczne w określonym terminie,
  • ofert na zabiegi kosmetyczne w określonym terminie.
6. Postanowienia końcowe
 • 1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go na stronie www.wolnytermin.pl.
 • 2. Administrator strony www.wolnytermin.pl zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie postanowień niniejszego regulaminu.
 • 3. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zarejestrowanego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • 4. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 14 lipca 2018 roku.

© 2018 WolnyTermin.pl | Regulamin | Kontakt